عاشقانه

تواضع نردبان بلندی است

شبای رفتن تو

شبــــــــــــــــای رفتن تو
شبای بی ستـــــــاره ست
ببین که خـــــــــــــــــــــاطراتم
بی تو چه پـــــاره پــــــــاره ست

با هر نفس تو سینه، بغض تو، تو گلومــــــــــه
با هر کی هر جا باشم، عکس تو روبرومـــــــــــــــه
آخ که چقدر تنگـــــــــه دلم، برای اون شبـــــــــــامون
کاشکی که اون عشق بشینـــــه دوباره تو دلامــــــــــون
چی میشه برگــردی بازم به روزای گذشتــــــــــــــــــــــــــه؟
هوای پاییـــــــــــزی چــــرا، تو عشق ما نشسته؟


شبــــــــــــــــای رفتن تو
شبای بی ستـــــــاره ست
ببین که خـــــــــــــــــــــاطراتم
بی تو چه پـــــاره پــــــــاره ستسپردی عهدمونو بدست بادو بـــــــــــــــــارون
منو زدی به طوفــــــــان ،خودت گرفتـــــــی آروم
قهرتو رامو بسته غـــم دلمـــــــو شکستـــــــــــــــه
تو این صــدای خستـــــــه، یــاد تو پینه بستــــــــــــــه
غــــــــــــم دلمـــــــــــــو شکستـــــــــــــــــــــــهشبــــــــــــــــای رفتن تو
شبای بی ستـــــــاره ست
ببین که خـــــــــــــــــــــاطراتم
بی تو چه پـــــاره پــــــــاره ستغروبه باز دوباره؛ شب توی انتظــــــــــــــــــاره

ابر تو نگـــــــــــام نشستـــــــــه،خیال گریه داره

اسم تــــــــو فریـــــــــادمه درد تـــو صدام ترانه ست

خنده آیینه تلــــــــخ و بی تو پر از بهـــــــــــــــــانه ست

آخ که چقدر تنگه دلم، برای اون شبامـــــــــون
کاشکی که اون عشق بشینــــه دوباره تو دلامون
چی میشه برگردی بـــــــــــازم به روزای گذشتــــــــه؟
هـــــوای پاییــــــزی چرا تو عشق مـا نشستــــــــــــــــــــه؟


شبــــــــــــــــای رفتن تو
شبای بی ستـــــــاره ست
ببین که خـــــــــــــــــــــاطراتم
بی تو چه پـــــاره پــــــــاره ست

[ دوشنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ] [ 19:09 ] [ M_H_S ] [ 0 نظر ]

استخاره با قرآن کریم
دریافت کد استخاره آنلاین