عاشقانه

تواضع نردبان بلندی است

قلبم + تنهایی

به قلبم افتخار میکنم

 

باآن بازی شد....


به آن خیانت شد....


سوخت و شکست.....
 

اما به طریقی هنوز کار میکند....  

 

   

.................................... 

ساعتها زیر دوش می نشینی به کاشی های حمام خیره می شوی


غذایت را سرد می خوری


ناهارها نصفه شب ، صبحانه را شام!


لباسهایت دیگر به تو نمی آیند ، همه را قیچی می زنی!


ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی!


شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد!


تنهـــــــــــــــائی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست

[ شنبه 11 آبان‌ماه سال 1392 ] [ 01:46 ] [ M_H_S ] [ 1 نظر ]

استخاره با قرآن کریم
دریافت کد استخاره آنلاین