عاشقانه

تواضع نردبان بلندی است

به آفتاب سلامی دوباره دادم

سلام می کنم به باد، به بادبادک و بوسه،
به سکوت و سوال،
و به گلدانی،که خواب گل همیشه بهار می بیند!

سلام می کنم به چراغ،
به «چرا» های کودکی،
به چالهای مهربان گونه ی تو!

سلام می کنم به پائیز پسین پروانه،
به مسیر مدرسه،
به بالش نمناک،
به نامه های نرسیده!

سلام می کنم به تصویر زنی نی زن،
به نی زنی تنها،

به آفتاب و آرزوی آمدنت!

سلام می کنم به کوچه، به کلمه،
به چلچله های بی چهچه،
به همین سر به هوایی ساده!

سلام می کنم به بی صبری،
به بغض، به باران،
به بیم باز نیامدن نگاه تو...

باورکن من به یک پاسخ کوتاه،
به یک سلام سر سری راضیم!

آخر چرا سکوت می کنی؟

[ شنبه 2 آذر‌ماه سال 1387 ] [ 14:01 ] [ M_H_S ] [ 9 نظر ]

استخاره با قرآن کریم
دریافت کد استخاره آنلاین